Sobre mí

"Sin duda soy yo un bosque y una noche de árboles oscuros: Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad, encontrará también enramadas de rosas bajo mis cipreses" Friedrich Nietzsche

cCAT. El meu nom és Cristina, tinc 39 anys i sóc LLICENCIADA en PSICOLOGIA des de l'any 2007, per la UB (Universitat de Barcelona). Tinc un Màster en Psicologia Clínica (Inefoc); Màster en Orientació Educativa (VIU); Practitioner PNL (Human Abilities), Experta en el Mètode de Validació (Relay) i DCM (Alzheimer Catalunya Fundació). Actual estudiant de Kabbalah i Astrologia.
Número de colegiada: 31477. 


Sempre he estat interessada en la Fitoteràpia i m'he sentit molt connectada amb la natura, potser perquè vaig néixer en una família d'agricultors en una masia al bosc de l'interior de Catalunya. 
 


Vaig descobrir la Ayahuasca al costat de casa en la era neochamánica, però també vaig viatjar a Colombia per conéixer un curandero tradicional.


He seguit un tractament amb Ayahuasca, ajudant-m'he a sanar els meus propis bloquejos i inseguretats; i després de veure el seu gran potencial, sento que vull oferir-t'he la possibilitat perquè també tu puguis beneficiar-t'he d'aquest regal curatiu de la naturalesa. 

Actualment treballo com a Psicoterapeuta tractant aspectes com: Ansietat, Depressió, Fòbia Social, Agorafòbia, Trastorns Adaptatius, Trastorns de l'Alimentació, Addiccions, Alzheimer, etc. Amb o sense Medicines Etnobotàniques.

Molt ha plogut des de fa més de 10 anys, i amb tot el que he après dels meus estudis i aquest treball tan bonic, em quedo amb aquestes tres coses:

- Totes tenim la possibilitat de viure millor si reestructurem les nostres creences limitants.

- La Natura ens ofereix grans Possibilitats.

- És el nostre moment, Aquí i Ara.

"Ayudo a la gente como estrategia de trabajo conmigo misma; y trabajo en mí misma para poder ayudar a la gente"ES. Me llamo Cristina, tengo 39 años y soy LICENCIADA en PSICOLOGÍA desde el año 2007, por la UB (Universidad de Barcelona). Tengo Máster en Psicología Clínica (Inefoc); Máster en Orientación Educativa (VIU); Practitioner PNL (Human Abilities), Experta en el Método de Validación (Relay) y DCM (Alzheimer Cat. Fund.). Actual estudiante de Kabbalah y Astrologia.

Número de colegiada: 31477.

Descubrí la planta al lado de casa en la era neochamánica, pero también viajé a Colombia para conocer un curandero tradicional.

Siempre me ha interesado la Fitoterapia y me he sentido muy vinculada con la naturaleza, quizás porqué nací en una familia de campesinos en un caserío en el bosque del interior de Cataluña.

He seguido tratamiento con Ayahuasca, ayudándome para sanar mis propios bloqueos e inseguridades; y después de ver su gran potencial, siento que quiero ofrecerte la posibilidad de que también tú puedas beneficiarte de este regalo sanador de la naturaleza.

Actualmente trabajo como Psicoterapeuta tratando aspectos como: Ansiedad, Depresión, Fobia Social, Agorafobia, Trastornos Adaptativos, Trastornos de la Alimentación, Adicciones, Alzheimer, etc. Con o sin Medicinas Etnobotánicas. 

Mucho ha llovido des de hace más de 10 años, y con todo lo que he aprendido de mis estudios y mi lindo trabajo, me quedo con estas tres cosas:

- Tod@s tenemos la posibilidad de vivir mejor si reestructuramos nuestras creencias limitantes.

- La Naturaleza nos ofrece grandes Posibilidades.

- Es nuestro momento, Aquí y Ahora.
ENG. My name is Cristina, I am 39 years old and I got my DEGREE in PSYCHOLOGY in 2007 from UB (University of Barcelona). I got my master's degree in clinical psychology from Inefoc; Master in Educational Orientation from VIU; Practitioner PNL from Human Abilities, Validation Expert (Relay) and Dementia Care Mapping (Alzheimer Cat. Fund.). Kabbalah and Astrology student.

Col. Number: 31477.

I found the plant in a neochamanic era, but also i traveled to Colombia to met a traditional chaman.


I have always been interested in Phytotherapy and I feel very connected to nature, perhaps because I was born into a family farmers in a farmhouse in the forest of Catalonia's countryside.

I received treatment with Ayahuasca, helping me to heal my own blockages and insecurities; and after seeing its great potential I feel I want to offer you the possibility to benefit as well of this healing gift of nature. 

I'm currently working as a Psychotherapist dealing with aspects such as: Anxiety, Depression, Social Phobia, Agoraphobia, Adaptative Disorders, Eating Disorders, Addictions, Alzheimer's, etc. with or without Ethnobotanical Medicines.

A lot have been rained for more than 10 years, and with all that I have learned from my studies and my beautiful work, , I just want to say these three things:

- We all have the possibility to live better if we restructure our limited beliefs.

- Nature offers us great Possibilities.

It's our time, Here and Now.
PT. O meu nome é Cristina, tenho 39 anos e me formei em PSICOLOGIA em 2007 pela UB, Universidade de Barcelona, (Fiz um Erasmus em Portugal).  Tenho um Mestrado em Psicología Clínica (Inefoc); Mestrado em Orientação Educacional (VIU); Pratitioner de PNL (Human Abilities), Especialista no Método de Validação (Relay) e DCM (ACF). Na actualidade estudando la Kabbalah e la Astrologia.

Num. Col.: 31477.

Descubri a planta na era neochamanica, mas também viajé na Colombia pra conhecer um sanador tradicional.


Eu sempre estive interessada em Fitoterapia e eu me senti muito ligada com a natureza, talvez porque eu nasci numa familia em uma família de agricultores em uma fazenda na floresta do interior da Catalunha.

Segui o tratamento com a Ayahuasca, ajudando-me a curar meus próprios bloqueios e inseguranças; e depois de ver o seu grande potencial, sinto que quero oferecer-lhe a possibilidade de que também você possa se beneficiar deste dom curativo da natureza.

Atualmente trabalho como Psicoterapeuta tratando de aspectos como: Ansiedade, Depressão, Fobia Social, Agorafobia, Transtornos Adaptativos, Transtornos Alimentares, Cícios, Alzheimer, etc. Com ou sem medicinas etnobotánicos.

Muito aconteceu desde mais de 10 anos atrás, e com tudo o que aprendi com meus estudos e meu belo trabalho, fiquei com estas três coisas:

- Todos nós temos a possibilidade de viver melhor se reestruturarmos nossas crenças limitantes.

- A natureza nos oferece grandes posibilidades.

- É a nossa hora, Aqui e Agora.


¡Crea tu página web gratis!
sobre mí Cristina Mas